BẢO MẬT AW8 – CHI TIẾT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

Chúng tôi là ai?

BẢO MẬT AW8
BẢO MẬT AW8 – CHI TIẾT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT

Dữ liệu cá nhân nào được thu thập tại AW8 ?

Sau đây là các thông tin chi tiết về chính sách bảo mật tại nhà cái AW8:

Bình luận, dữ liệu cookie của người dùng

Khi truy cập vào hệ thống của chúng tôi tại AW8, người chơi có thể để lại những bình luận và thông tin cá nhân tại trang web của chúng tôi. Những thông tin này sẽ được hiển thị chi tiết trong phần bình luận nội dung và được xem là một trong những thông tin bình luận trên trang web. Người chơi có thể thu thập thông tin và dữ liệu đã được hiển thị dựa trên các biểu mẫu và thông tin đã được hiển thị tại nhà cái. Những thông tin này đã được hiển thị trong các biểu mẫu và bình luận tại trang web của chúng tôi. Ngoài ra, người chơi cũng sẽ được cung cấp các thông tin bình luận có tại trang web. Để thu thập thông tin và dữ liệu, người chơi cần tiến hành thu thập các thông tin chi tiết về địa chỉ IP và chuỗi thông tin mà người dùng đã truy cập.

Thư viện

Đoạn văn sau đây có thể được sử dụng để mô tả các thông tin ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn và cách các thông tin này được hiển thị trong ngữ cảnh bình luận:

Thông tin ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn, còn được gọi là hash, là một trong những chuỗi thông tin quan trọng. Nếu bạn muốn xem xét việc sử dụng các sản phẩm của Gravatar, bạn có thể cung cấp thông tin về dịch vụ này. Để biết thêm về chính sách bảo mật của Gravatar, bạn có thể truy cập vào đường link tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bạn đã đồng ý với các thông tin bình luận, hình ảnh tiểu sử của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Nếu bạn muốn tải lên hình ảnh trên trang web, hãy tránh tải lên các hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Vì khách truy cập trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Khi người chơi gửi một bình luận trên trang web của AW8, họ có thể bổ sung các thông tin cá cược như tên, email và địa chỉ trang web trong cookie. Điều này giúp người chơi không cần phải nhập các thông tin này nhiều lần khi viết các bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu trữ trong một năm.

Nếu người chơi cần đăng nhập vào tài khoản của mình, AW8 sẽ thiết lập một cookie tạm thời để lưu trữ các thông tin trên trình duyệt. Cookie này không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào và sẽ bị gỡ bỏ khi người chơi đóng trình duyệt. Thông tin cookie sẽ được lưu trữ trong vòng một năm và thông tin đăng nhập gần đây nhất sẽ được lưu trữ trong vòng hai ngày. Nếu người chơi chọn lựa chọn “lưu trữ”, tài khoản sẽ được lưu trữ trong một năm. Tất cả các thông tin hiển thị gần đây nhất sẽ được lưu trữ trong vòng một năm. Nếu người chơi chọn thoát tài khoản, các dữ liệu về cookie đăng nhập có thể bị xoá.

Nội dung được nhúng từ website khác


Website sẽ nhúng các nội dung từ các trang web khác, bao gồm video, hình ảnh, bài viết, v.v. Vì vậy, người chơi có thể theo dõi các hoạt động cá cược của mình một cách chính xác bằng cách theo dõi số lượng khách truy cập website.

Tuy nhiên, các trang web khác cũng có thể thu thập thông tin của người chơi. Người chơi có thể sử dụng các thông tin như cookie hoặc các công cụ theo dõi của bên thứ ba để giám sát các nội dung đã tương tác. Nếu người chơi đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web, các thông tin liên quan đến tài khoản sẽ được giám sát khi tương tác với nội dung trên trang web.

AW8 Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Nếu người chơi yêu cầu đặt lại thông tin mật khẩu hoặc địa chỉ IP, họ sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết để xác minh danh tính của mình. Sau khi xác minh được danh tính, thông tin mật khẩu và địa chỉ IP mới sẽ được tạo và gửi về cho người chơi thông qua email mà họ đã đăng ký trên trang web.

Dữ liệu của bạn tồn tại trong bao lâu?

Điều này là chính xác, tuy nhiên chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng các thông tin cá nhân của người chơi là rất quan trọng và chúng tôi cam kết bảo vệ các thông tin này một cách nghiêm ngặt. Chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu và sử dụng các biện pháp an ninh công nghệ để bảo vệ thông tin cá nhân của người chơi khỏi các hoạt động trái phép, như truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hoại dữ liệu cá nhân.

Các quyền nào mà nhà cái có thể khai thác với dữ liệu của mình?

Nếu bạn có tài khoản trên website này, bạn có thể bình luận và chia sẻ thông tin của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể cung cấp các thông tin yêu cầu để nhận các tệp dữ liệu cá nhân. Tất cả các thông tin này sẽ được lưu trữ tại nhà cái của bạn và bạn có thể giữ các thông tin về dữ liệu cá nhân của mình. Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tệp dữ liệu đã lưu trữ, bao gồm các thông tin cá cược của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng các thông tin này không bao gồm các dữ liệu chính pháp lý hoặc các thông tin khác liên quan đến việc tuân thủ quy định của cơ quan chính phủ.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai ?

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người chơi và sẽ không tiết lộ các thông tin này cho bên thứ ba nào ngoài ứng dụng Google Analytics, mà chúng tôi sử dụng để đo đạc hiệu suất và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên website.

Để đảm bảo hoạt động của trang web được tốt hơn, chúng tôi yêu cầu người chơi cung cấp một số thông tin như tuổi, giới tính, thiết bị sử dụng để truy cập web và địa chỉ IP. Những thông tin này sẽ được lưu trữ một cách an toàn và được sử dụng chỉ để cải thiện trải nghiệm truy cập trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ AW8 văn phòng chủ sở nhà cái

Các sản phẩm liên hệ AW8

Thông tin liên hệ nhà cái AW8